Door veehouderij en landbouw te integreren behalen boeren een goede oogst

✓ Boeren leren hun land duur-zaam te gebruiken en brengen vernieuwde kennis over veehouderij in de praktijk. Dit geeft, in combinatie met goed vee, voldoende gezonde voeding, een stabiel inkomen én waardevolle mest voor een goede oogst.

✓ Boeren passen klimaatslimme technieken toe die zorgen voor gezonde bodems en verbeterde toegang tot water, met minimale belasting van het milieu.

Wanneer vrouwen meer verdienen profiteert het hele gezin daar direct van.

✓ Het bespreekbaar maken van man-vrouw verhoudingen leidt tot evenwichtige gezinnen.

✓ Vrouwen worden eigenaar van het vee en beslissen mee over de besteding van het geld en familiezaken. Hierdoor verbetert de gezondheid van het hele gezin en gaan meer kinderen naar school.

✓ Wanneer barrières voor vrouwen wegvallen krijgen ze meer kansen om een belangrijke rol in hun gemeenschap te vervullen.

Goede samenwerking ontwikkelt de hele gemeenschap

✓ Boeren worden in groepen georganiseerd. Deze groepen werken intensief samen, delen kennis en zetten spaar- en leensystemen op. Zo helpen ze elkaar en staan ze sterker om een positie op de markt te veroveren.

✓ Principe van ‘Passing on the Gift’ staat centraal. Boeren geven hun kennis en middelen door aan dorpsgenoten.

✓ Door samen te werken met lokale overheden helpen wij het beleid (voor de regio) te verbeteren. 

Door aansluiting op de marktvraag voorzien boeren in de groeiende voedselbehoefte

✓ Boeren nemen deel aan goed georganiseerde producenten-groepen en coöperaties, en worden gelinkt aan relevante marktspelers zoals banken, leveranciers van landbouwproducten, melkfa-brieken en slachterijen.
Hierdoor krijgen boeren toegang tot krediet, een betere prijs voor hun producten en kunnen ze hun productie verhogen. Zo dragen ze bij aan de voedselvoorziening in hun regio.